Washburn University

Đại học Washburn (WU) là trường Đại học công lập của Topeka, bang Kansas, Hoa Kỳ. Trường cung cấp các chương trình đại học và sau đại học với nhóm ngành nổi bật là Luật và Kinh doanh.

Washburn University hiện có hơn 550 giảng viên, giảng dạy hơn 6.100 sinh viên đại học và gần 800 sinh viên sau đại học mỗi năm. Tài sản của trường đại học bao gồm khoản tài trợ hiện nay là 158 triệu USD.

Các nhóm ngành đào tạo nổi bật tại Washburn University:

  • Luật
  • Kinh doanh

Chương trình học bổng của Đại học Washburn University dành riêng cho sinh viên từ Đại học Broward Việt Nam:

  • Học bổng $9,500/ năm (điều kiện tốt nghiệp bằng A.S tại Broward Việt Nam)
  • Nhiều suất học bổng chuyên ngành khác (căn cứ theo chuyên ngành sinh viên chọn theo học)

Các thông tin liên quan khác: 

  • Học phí và chi phí học tập khác: $16,500/ năm
  • Chi phí sinh hoạt, lưu trú và ăn uống: $10,000/ năm

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Các bài viết liên quan

Bài thi LOEP

Than Thao | 21.05.2019

Sự kiện

Washburn University

face

Đăng ký ngay !

icon dk