Tuyển sinh

Học phí Xem thêm icon xem thêm

Học phí của Đại học Broward áp dụng chính sách ưu tiên dành cho sinh viên học 2 năm đầu tại Việt Nam trước khi đến Mỹ, chính sách này giúp sinh viên Việt Nam tiết kiệm ~USD40,000 so với việc học toàn bộ 4 năm đại học tại Mỹ.

Bài thi PERT Xem thêm icon xem thêm

Bài thi PERT kiểm tra trình độ đầu vào của sinh viên ở hai lĩnh vực Toán và tiếng Anh (ngôn ngữ). Bài thi gồm các phần thi Đọc hiểu, Viết luận và Toán.

Bài thi LOEP Xem thêm icon xem thêm

Bài thi LOEP (thuộc hệ thống bài thi kiểm tra trình độ tiếng Anh của ACCUPLACER) của Đại học Broward được thiết kế theo dạng trắc nghiệm (multiple choice questions). Sinh viên sau khi hoàn thành bài thi sẽ được xếp vào các lớp tùy theo năng lực ngôn ngữ.

Các bài viết liên quan

Sự kiện

Tuyển sinh

face

Đăng ký ngay !

icon dk