Tuyển sinh

HƯỚNG DẪN VÀ QUY ĐỊNH PHÒNG THI Xem thêm icon xem thêm

Các hướng dẫn và quy định trong quá trình thi xếp lớp tại Đại Học Broward tại Việt Nam

Học phí & Phụ phí 2021 Xem thêm icon xem thêm

Học phí Đại học Broward tại Việt Nam năm 2021 giúp sinh viên tiết kiệm hơn 40,000USD chi phí du học so với việc du học trọn 4 năm tại Mỹ ngay sau khi tốt nghiệp THPT nhờ chính sách ưu tiên học phí dành cho phân hiệu Việt Nam và các chính sách học bổng, hỗ trợ tài chính khi sinh viên chuyển tiếp đến Mỹ.

Chuyển tiếp du học & học bổng Xem thêm icon xem thêm

Sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Broward tại Việt Nam ngoài việc được tự do chuyển tiếp sang các Đại học tại Mỹ, sinh viên còn có cơ hội được cấp học bổng (xét tự động dựa trên học lực của 2 năm đầu học tại Việt Nam từ hơn 30 trường đại học tại Mỹ. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng...

Phụ phí Xem thêm icon xem thêm

Đại học Broward áp dụng chính sách hạn chế tối đa các khoản phụ phí đối với Phân hiệu quốc tế tại Việt Nam

Các bài viết liên quan

Sự kiện

Tuyển sinh

face

Đăng ký ngay !

icon dk