Tiến sĩ Diane Rugiero

Tiến sĩ Diane Rugiero - Phụ trách điều phối Trung tâm Quốc tế - giảng viên của Broward College

TIẾN SĨ DINANE RUGIERO

Tiến sĩ Diane Rugiero tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Massachusetts, Hoa Kỳ. Trong nhiều năm, bà phụ trách điều phối Trung tâm Quốc tế của Broward College trên thế giới và có những đóng góp quan trọng trong việc hỗ trợ sinh viên từ Broward Việt Nam chuyển tiếp về Mỹ để tiếp tục việc học của mình trong 2 năm cuối của bậc Đại học.

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Các bài viết liên quan

Bài thi LOEP

Than Thao | 21.05.2019

Sự kiện

Tiến sĩ Diane Rugiero

face

Đăng ký ngay !

icon dk