State University of Newyork at Albany (SUNY)

State University of Newyork at Albany (SUNY), thường được gọi là SUNY Albany hoặc UAlbany, là một trường đại học công có cơ sở tại các thành phố New York của Albany và Rensselaer và Thị trấn Guilderland, Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 1844, trường chuyên đào tạo về giáo dục, nghiên cứu cho sinh viên đại học và sau đại học. Trường cũng nằm trong hệ thống Đại học Bang New York (SUNY).

 

Trường có ba cơ sở: Khu học xá Uptown ở Albany và Guilderland, Khu học xá Downtown ở Albany và Khu khoa học sức khỏe ở Thành phố Rensselaer, ngay bên kia sông Hudson. Hiện tại, số lượng sinh viên của trường là 17.944 sinh viên tại 9 cơ sở, trong đó cung cấp 50 chuyên ngành đại học và 125 chương trình cấp bằng sau đại học.

 

Xếp hạng của University at Albany năm 2020 là #147 Đại học Quốc gia Hoa Kỳ.

 

Ngành học chính:

  • Kinh doanh 
  • Dịch vụ an ninh-An ninh nội địa-An ninh mạng
  • Điều tra số 

 

Chi phí:

  • Học phí & lệ phí: $26,500/năm
  • Sinh hoạt phí: $11,000/năm

 

Học bổng chuyển tiếp:

  • Học bổng dành cho SVBC:

3.0 GPA ~ $4000/năm

  • Học bổng Great Dane:

3.0 GPA ~ $3,000  – chỉ dành cho chi phí nhà ở

  • Học bổng Student Success:

2.5 - 2.99 GPA ~ $1,000 – chỉ dành cho chi phí nhà ở

 

 

Quý doanh nghiệp, trường học, đối tác cần liên hệ Nhà trường vui lòng theo thông tin liên hệ trường Đại học Broward theo danh mục dưới đây:

 

LIÊN QUAN ĐÀO TẠO:

► Người liên hệ: Ms. Phan Linh
► Email: linh.phan@broward.edu.vn

 

LIÊN QUAN HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

► Người liên hệ: Mr. Hiếu Dương
► Email: hieu.duong@broward.edu.vn

 

LIÊN QUAN CÔNG TÁC SINH VIÊN

► Người liên hệ Ms. Lê Uyên
► Email: uyen.le@broward.edu.vn

 

LIÊN QUAN TRUYỀN THÔNG, TUYỂN SINH

► Người liên hệ Ms. Thân Thảo
► Email: thao.than@broward.edu.vn

 

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

► Email: info@broward.edu.vn

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Các bài viết liên quan

Bài thi LOEP

Than Thao | 21.05.2019

Sự kiện

State University of Newyork at Albany (SUNY)

face

Đăng ký ngay !

icon dk