State University of Newyork at Albany (SUNY)

Đại học Bang New York tại Albany, thường được gọi là Đại học tại Albany, SUNY Albany hoặc UAlbany, là một trường đại học công có cơ sở tại các thành phố New York của Albany và Rensselaer và Thị trấn Guilderland, Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 1844, trường chuyên đào tạo về giáo dục, nghiên cứu cho sinh viên đại học và sau đại học. Trường cũng nằm trong hệ thống Đại học Bang New York (SUNY).

Trường có ba cơ sở: Khu học xá Uptown ở Albany và Guilderland, Khu học xá Downtown ở Albany và Khu khoa học sức khỏe ở Thành phố Rensselaer, ngay bên kia sông Hudson. Hiện tại, số lượng sinh viên của trường là 17.944 sinh viên tại 9 cơ sở, trong đó cung cấp 50 chuyên ngành đại học và 125 chương trình cấp bằng sau đại học.

Thứ hạng: 140 Đại Học Quốc Gia Hoa Kỳ

Ngành học tiêu biểu: Kinh doanh, Dịch vụ An ninh nội địa - An ninh mạng, Điều tra số

Học phí: $26,500/ năm

Sinh hoạt phí: $ 11,000/năm

Học bổng năng lực học tập: $3.0 GPA - $3000 (áp dụng một lần)

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Các bài viết liên quan

Bài thi LOEP

Than Thao | 21.05.2019

Sự kiện

State University of Newyork at Albany (SUNY)

face

Đăng ký ngay !

icon dk