Lịch học

Thời gian nhận hồ sơ

Ngày nhận hồ sơ Ngày Khai giảng Hạn chót
Đợt 1: 15/11 – 07/01/2019 21/01/2019 07/01/2019
Đợt 2: 08/01 – 08/04/2019 22/04/2019 08/04/2019
Đợt 3: 09/04 – 17/06/2019 01/07/2019 17/06/2019
Đợt 4: 18/06 – 26/08/2019 09/09/2019 26/08/2019
Đợt 5: 27/08 – 05/11/2019 19/11/2019 05/11/2019

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Các bài viết liên quan

Bài thi LOEP

Than Thao | 21.05.2019

Sự kiện

Lịch học

face

Đăng ký ngay !

icon dk