Kiểm định Hoa Kỳ

Đại Học Broward (Broward College) là trường đại học có chương trình đào tạo được kiểm định vùng (loại kiểm định cao nhất trong hệ thống giáo dục Đại học tại Mỹ) bởi Hiệp Hội Kiểm Định Chương Trình Đại Học và Cao Đẳng Miền Nam Hoa Kỳ – Ủy Ban Đại Học, gọi tắt là SACSCOC về việc cấp bằng Associate (bằng Cao đẳng) và bằng Baccalaureate (bằng Cử nhân Đại học). 

Đại học Broward - International Center tại Việt Nam (Broward College Vietnam) là Trung tâm Quốc tế chính thức (International center) của trường Đại học Broward, Hoa Kỳ. Sinh viên học tại Đại học Broward tại Việt Nam có đầy đủ quyền lợi như một sinh viên đang học tại trụ sở chính bang Florida, Hoa Kỳ. Bằng tốt nghiệp của sinh viên được cấp bởi Đại học Broward, Hoa Kỳ và được công nhận toàn cầu.
 

Do được kiểm định vùng bởi SACSCOC, sinh viên theo học chương trình học 2 năm đầu tại Đại học Broward - International Center tại Việt Nam không chỉ được chuyển trực tiếp sang Đại học Broward tại Mỹ mà còn có thể linh hoạt chuyển tiếp sang hầu hết các trường đại học khác thuộc các bang của Mỹ để học hoàn tất giai đoạn còn lại và nhận bằng Cử nhân Đại học. 
 

Sinh viên theo học hệ giáo dục đại học Mỹ (với chương trình đại học 4 năm) có kiểm định ở mức cao nhất chắc chắn sẽ có nhiều thuận lợi trong việc chuyển tiếp/ miễn giảm môn học khi chuyển tiếp sang các hệ giáo dục Liên hiệp Anh, Úc, Canada (với chương trình bậc đại học 3 năm). Trên thực tế, sinh viên theo học chương trình 2 năm đầu tại Đại học Broward - International Center tại Việt Nam ngoài việc được linh hoạt chuyển tiếp sang hầu hết các trường đại học tại Mỹ, sinh viên còn có thể chuyển tiếp rất dễ dàng sang nhiều trường đại học tại các quốc gia sử dụng tiếng Anh khác như Canada, Úc, Thuỵ sỹ... và học bổ sung thêm các môn học còn lại (khoảng 1,5 năm đến 2 năm) để hoàn tất chương trình Cử Nhân Đại học.   

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Các bài viết liên quan

Broward College (U.S.A)

Admin | 16.05.2019

Thông tin tuyển sinh

Admin | 01.06.2019

Khoa và Giảng viên

Admin | 17.05.2019

Sự kiện

Kiểm định Hoa Kỳ

face

Đăng ký ngay !

icon dk