Học phí

HỌC PHÍ ĐẠI HỌC BROWARD GIAI ĐOẠN TẠI VIỆT NAM

 • Mức học phí dưới đây chỉ áp dụng từ ngày 01.02.2021
 • Sinh viên nhập học & đóng phí trước 31.01.2021 vẫn được áp dụng mức học phí cũ đến khi tốt nghiệp.
   
Giai đoạn Số tín chỉ Học phí
Tín chỉ
Tổng học phí
(ước tính)

Tiếng Anh học thuật
(Dự bị Đại học)

Foundation: 19

1,200,000 đ 84,000,000 đ

EAP 2 & 3 : 24

1,600,000 đ

EAP 4: 12 1,900,000 đ

Developmental Courses
(Composition)

 
09 3,600,000 đ 32,400,000 đ

Chuyên ngành
 
60 4,500,000 đ 270,000,000 đ

 

* Học phí giai đoạn Tiếng Anh nền tảng và tiếng Anh học thuật (Dự bị Đại học):

 • Không phải toàn bộ sinh viên đều phải học chương trình tiếng Anh nền tảng và tiếng Anh học thuật này. Sau khi tham gia bài đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào, chỉ có các trường hợp điểm bài thi cho thấy chưa đủ năng lực để theo học chương trình chuyên ngành hoàn toàn bằng tiếng Anh mới cần thiết học chương trình tiếng Anh này. Đồng thời, cụ thể sinh viên sẽ bắt đầu học từ cấp độ nào, trong thời gian bao lâu... sẽ phụ thuộc vào năng lực tiếng Anh thực tế của từng bạn - được thể hiện qua điểm bài thi LOEP (Level of English Proficency) do tổ chức Accuplacer thiết kế.
   
 • Các trường hợp được miễn học tiếng Anh:

  1. Sinh viên quốc tế hoặc đã tốt nghiệp 1 bậc học ​tại Mỹ hoặc các quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính.
  2. Kết quả bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào LOEP của Đại học Broward vượt qua mức EAP4
    
 • Các trường hợp được miễn học Dự bị đại học sẽ không phải đóng học phí giai đoạn này
   

* Học phí giai đoạn Developmental Courses:

 • Không phải tất cả sinh viên đều phải học chương trình Developmental Courses. Sinh viên chỉ cần học các môn này nếu điểm bài thi PERT/CPT (bài thi thay thế SAT trước khi vào giai đoạn chuyên ngành của các trường đại học tại Bang Florida, Mỹ) dưới mức yêu cầu. Sinh viên sẽ cần học chương trình này trước khi vào giai đoạn chuyên ngành.
   
 • Trường hợp được miễn học giai đoạn Developmental Courses: 
  Sinh viên đạt điểm bài thi Pert ở mức điểm: 

  1. Reading: điểm từ 106 trở lên
  2. Writing: điểm từ 103 trở lên
  3. Math: điểm từ 123 trở lên

 

Sinh viên đạt điểm bài thi CPT ở mức điểm: 

 1. Reading: điểm từ 245 trở lên
 2. Writing: điểm từ 245 trở lên
 3. Math: điểm từ 259 trở lên
 • Sinh viên chuyển tiếp từ một trường College hoặc University tại Mỹ (đối vớ các quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính khác sẽ cần phải qua giám định trước khi làm thủ tục nhập học) và đã hoàn thành các môn thuộc College level. Nếu sinh viên chưa hoàn tất môn Math (college level) thì cần thi bổ sung phần thi Math của bài thi PERT/ CPT.

* Học phí giai đoạn chuyên ngành:

 • Sinh viên có thể lựa chọn đóng học phí theo từng học kỳ hoặc học phí trọn năm
 • Mỗi học kỳ trung bình có 6 tín chỉ, tương đương 27,000,000 đ/ kỳ
 • Mỗi năm học gồm 6 học kỳ

   

HỌC PHÍ 2 NĂM CUỐI TẠI ĐẠI HỌC BROWARD, FLORIDA

 • Tổng số tín chỉ 2 năm cuối: 60 tín chỉ
  (một số chuyên ngành đặc biệt có thể cần tích luỹ nhiều hơn 60 tín chỉ trong 2 năm cuối)

   
 • Học phí / Tín chỉ: USD 532/ tín chỉ
   
 • Tổng học phí 2 năm cuối (ước tính): USD 15,000/ năm
  (chưa bao gồm chi phí ăn ở, sinh hoạt)

HỌC PHÍ 2 NĂM CUỐI NẾU CHỌN HỌC TẠI CÁC ĐẠI HỌC KHÁC TẠI MỸ
Học phí sẽ áp dụng theo mức học phí tại trường sinh viên lựa chọn chuyển vào để học tập 2 năm cuối
 

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Sự kiện

Học phí

face

Đăng ký ngay !

icon dk