Chương trình đào tạo

Thạc sĩ William Sikes Xem thêm icon xem thêm

Thạc sĩ William Sikes - Chủ nhiệm khoa Quản trị Du lịch & Khách sạn tại Đại học Broward tại Việt Nam. Thạc sĩ William Sikes tốt nghiệp Học viện Cao học Glion tại Thụy Sĩ với bằng Thạc sĩ Quản trị Khách sạn. Ông từng xây dựng nhiều dự án đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực Nhà hàng - Khách Sạn tại Thuỵ sĩ, Việt...

Các bài viết liên quan

Sự kiện

Chương trình đào tạo

face

Đăng ký ngay !

icon dk