Chương trình đào tạo

Thạc sĩ Roy Virgen Jr. Xem thêm icon xem thêm

Thầy Roy Virgen Jr. tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Fort Hays State University và University of La Verne. Thầy đã công tác nhiều năm tại Broward College với vị trí Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh.

Chủ tịch Danh dự David Armstrong Xem thêm icon xem thêm

Ngài J. David Armstrong Jr. có 30 năm kinh nghiệm lãnh đạo trong ngành giáo dục đại học và phát triển kinh tế. Ông tốt nghiệp Trường Kennedy của Đại học Harvard Chương trình điều hành Chính phủ cấp cao của Nhà nước và chính quyền địa phương. Ông từng trong hàng ngũ lãnh đạo bang Florida.r

Tiến sĩ David Moore Xem thêm icon xem thêm

Tiến sĩ David Moore hoàn tất chương trình Ph.D của University South Florida năm 1990. Với hơn 30 năm ở vai trò quản lý giáo dục cấp cao với kiến thức sâu rộng, đặc biệt ở phân nhóm giáo dục quốc tế, ông góp phần quan trọng trong việc phát triển các chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế tại Broward College.

Thạc sĩ Nate Jensen Xem thêm icon xem thêm

Thạc sĩ Nathaniel Jensen - Chủ nhiệm khoa Tiếng Anh Học Thuật (EAP) - Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Nghệ thuật giảng dạy tại Đại học Pacific (Hoa Kỳ). Đến nay, thầy có hơn 12 năm giảng dạy và chuyên phát triển Anh Ngữ cho sinh viên tại Việt Nam.

Các bài viết liên quan

Sự kiện

Chương trình đào tạo

face

Đăng ký ngay !

icon dk