Chương trình đào tạo

Thạc Sĩ Trần Việt Xem thêm icon xem thêm

Thầy Trần Việt - Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA)

TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁO DỤC TRONG NGÀNH DU LỊCH Xem thêm icon xem thêm

Thường thì câu chuyện về nhân viên được thăng chức mà không cần bằng cấp lại không có chi tiết chính người đó đã làm việc liên tục tại đơn vị đó hơn 10 năm. Trong khi đó, rất nhiều nhân viên khác, những người đã tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục bậc cao, cũng bắt đầu từ cùng vị trí, nhưng lại được...

Giới Thiệu về Chương Trình Tiếng Anh Học Thuật (EAP) Xem thêm icon xem thêm

Chương trình tiếng Anh tại Đại học Broward không chỉ tập trung giảng dạy ngôn ngữ mà còn nhắm đến việc mang lại cho sinh viên cơ hội được học tiếng Anh trong môi trường trường Đại học Mỹ. Không chỉ đơn thuần học về từ vựng hay điểm ngữ pháp, mà thay vào đó là một trải nghiệm "chìm đắm" trong môi trường...

Mr. Levan Bernard Xem thêm icon xem thêm

Thầy Levan Bernard - Giảng viên Khoa Tiếng Anh Học Thuật

Các bài viết liên quan

Sự kiện

Chương trình đào tạo

face

Đăng ký ngay !

icon dk