School Partners

Washburn University

Đại học Washburn (WU) là một trường Đại học công lập ở Topeka, Kansas, Hoa Kỳ. Trường cung cấp các chương trình đại học và sau đại học, cũng như các chương trình chuyên môn về luật và kinh doanh. Washburn hiện có 550 giảng viên, giảng dạy hơn 6.100 sinh viên đại học và gần 800 sinh viên sau đại học. Tài sản của trường đại học bao gồm khoản tài trợ 158 triệu đô la.

Gửi bình luận