School Partners

Vancouver Island University

Vancouver Island University (thường được biết đến với tên Malaspina University – College và trước đó là Malaspina College) là một Đại học Cộng đồng của Canada hoạt động tại Vancouver Island và bờ biển British Columbia. Được thành lập vào năm 1969 với tên Malaspina College, trường đã phát triển thành một Đại học có vai trò quan trọng với nền Giáo dục, Văn hóa và Kinh tế của vùng. Cơ sở chính tọa lạc tại Nanaimo, và có những cơ sở nằm tại Duncan và Power River và một trung tâm tại Parksville.

Vancouver Island University đào tạo bằng Thạc sỹ và Đại học; 2 năm Cao đẳng, và 1 năm chứng chỉ nghề trong một loạt các lĩnh vực.

  • Kinh doanh
  • Giáo dục
  • Du lịch và Khách sạn
  • Khoa học và Kỹ thuật
  • Nghệ thuật và Thiết kế, và Biểu diễn Nghệ thuật
  • Nhân văn và Khoa học xã hội
  • Với 17 ngành nghề và lĩnh vực bao gồm Tiếng Anh, Nhân loại học, Kinh tế, Lịch sử, Quốc tế học, Truyền thông học và Tâm lý học.
  • Hướng nghiệp/ Dạy nghề
  • Thương mại và Công nghệ Ứng dụng
  • Chương trình Y học và Dịch vụ bao gồm các văn bằng về Công tác Xã hội, Y tá…

Gửi bình luận