School Partners

University of South Florida

Trường Đại học University of South Florida, còn được gọi là USF, là một trường đại học công lập thiên về nghiên cứu của Mỹ ở Tampa, Florida, Hoa Kỳ.

USF cũng là một tổ chức thành viên của Hệ thống Đại học bang Florida. Được thành lập vào năm 1956, USF là trường đại học công lập lớn thứ tư ở bang Florida, với số học sinh ghi danh là 48.373 vào năm học 2014-2015.

Hệ thống USF có ba tổ chức: USF Tampa, USF St. Petersburg và USF Sarasota-Manatee. Mỗi tổ chức được công nhận riêng bởi Ủy ban Cao đẳng của Hiệp hội các trường Cao đẳng và Trường học phía Nam.

Trường có 14 trường đại học, cung cấp hơn 80 chuyên ngành đại học và hơn 130 chương trình sau đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

 

Gửi bình luận