School Partners

University of Southern California

USC là trường tư thục, phi lợi nhuận và là trường Đại học nghiên cứu phi tôn giáo được thành lập năm 1880 cùng với khuôn viên chính ở thành phố Los Angeles, California.

Là trường tư thục lâu đời nhất tại California, USC có bề dày giáo dục với số lượng lớn những chuyên gia và lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh. Trong những thập kỷ gần đây, trường đã nâng cao vị trí của mình ở Los Angeles để hình thành mối quan hệ với các học viên nghiên cứu và văn hóa của Châu Á và khu vực Thái Bình Dương. Là cỗ máy của những hoạt động về kinh tế, USC đóng góp 8 tỷ đô la hằng năm cho nền kinh tế của khu vực Los Angeles và California.

Gửi bình luận