School Partners

University of Missouri

University of Missouri hay còn gọi là Mizzou là trường Đại học công lập chuyên về nghiên cứu của bang Missouri. Được thành lập từ năm 1839 tại bang Columbia như là học viên công lập đầu tiên về giáo dục nâng cao ở phía tây dòng sông Mississippi. Là trường Đại học lớn nhất, năm 2017, trường có 30,870 sinh viên đang theo học hơn 300 chương trình cử nhân. Là cơ sở uy tín nhất của hệ thống trường Đại học University of Missouri, bên cạnh những cơ sở tại Rolla, thành phố Kansas và St. Louis.

Gửi bình luận