School Partners

Southern Illinois University

Đại học Southern Illinois, Carbondale là Đại học công lập tọa lạc tại thành phố Carbondale, phía Nam bang Illinois, Hoa Kỳ. Được thành lập từ năm 1869, SIUC đã trở thành Đại học uy tín nhất trong hệ thống SIU và là Đại học lâu đời thứ 4 trong tổng số 13 trường Đại học công lập của bang.

SIUC bao gồm 3 trường lớn: trường dành cho sinh viên cao học, trường luật và trường y tại Carbondale và Springfield. Được xem như trường Đại học nghiên cứu quốc gia, SIUC cấp bắng Cao đẳng, bằng Tú tài, bằng Thạc sỹ và Tiến sỹ trên 222 chương trình học.

Năm 2017, SIUC có hơn 14,554 sinh viên và trên 216,500 cựu sinh viên.

Gửi bình luận