School Partners

Saint Mary’s University

Saint Mary’s University of Minnesota, (SMU hoặc được biết tới với tên SMOO) được thành lập vào năm 1912 bởi Bishop Patric Richard Heffron, là một trường Đại học tư với một khuôn viên đại học ở thành phố Winona, Minnesota, Hoa Kỳ.

Trường có tổng cộng 5,900 sinh viên vào mùa Học kỳ mùa Thu năm 2015, bao gồm 1,171 sinh viên đại học học theo phương thức truyền thống tại trường và khoảng 4,729 sinh viên tốt nghiệp chủ yếu qua các chương trình trực tuyến. Trường còn liên kết với một học viện tôn giáo, Brothers of the Christian Schools (De La Salle Christian Brothers).

Gửi bình luận