Đội ngũ giảng viên

Tân chủ tịch Broward College Vietnam – David Armstrong.

Trước khi tham gia lãnh đạo tại Broward College Vietnam, ông Armstrong đã giữ cương vị Chủ tịch tại Broward College (Florida, Hoa Kỳ) trong 11 năm và hiện đang là Chủ tịch Danh dự tại đây.
Trong vai trò mới của mình tại Broward College Vietnam, Chủ tịch Armstrong mong muốn sẽ mang đến nhiều cơ hội học tập tại Hoa Kỳ dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam và những sự đổi mới chiến lược về chất lượng giáo dục trong hành trình sắp tới.

Gửi bình luận