School Partners

Florida Gulf Coast University

Đại học Florida Gulf Coast là Đại học công lập tọa lạc tại Fort, Myers, Florida, một phần của Quận Lee. Trường được Hiệp hội các trường đại học phía Nam công nhận và cấp bằng cao đẳng, 51 loại bằng Cử nhân, 29 loại bằng Thạc sỹ, 6 loại bằng Tiến sỹ.

Gửi bình luận