School Partners

Florida Atlantic Center

Thành lập từ năm 1964, là Đại học công lập đầu tiên ở miền nam Florida, cung cấp những khóa học nâng cao và cao học. Ban đầu trường chỉ có 867 sinh viên theo học, tăng mạnh vào năm 1984 khi trường bắt đầu nhận sinh viên bậc Đại học. Năm 2012, trường có 30,000 sinh viên đại diện cho 140 nước và 50 bang theo học. FAC đã từng trao 110,000 bằng cấp cho 105,000 cựu sinh viên.

Gửi bình luận