School Partners

Florida A&M University

Đại học Nông nghiệp và Cơ khí Florida (FAMU) là một trường đại học công lập ở Tallahassee, Florida. Được thành lập vào năm 1887, nó nằm trên ngọn đồi địa lý cao nhất ở Tallahassee. Đây là trường đại học có lịch sử lớn thứ 5 tại Hoa Kỳ theo ghi danh và là trường đại học công cộng duy nhất ở Florida. Nó là một tổ chức thành viên của Hệ thống Đại học bang Florida, cũng như một trong các trường đại học của tiểu bang, và được công nhận bằng cử nhân, bằng thạc sĩ và tiến sĩ của Ủy ban Cao đẳng của Hiệp hội các trường cao đẳng và trường học phía Nam. Bên cạnh đó, Florida A&M University còn là một trường thành viên của Quỹ Cao đẳng Thurgood Marshall

 

Gửi bình luận