School Partners

FIU The Chaplin School of Hospitality & Tourism Management

Trường Quản lý Khách sạn & Du lịch Chaplin tại Đại học Quốc tế Florida, nằm ở Biscayne Bay Campusin North Miami, Florida ở Hoa Kỳ là một trong 26 trường đại học và cao đẳng trực thuộc FIU. Trường được điều lệ vào năm 1965 và mở cửa vào năm 1972.

Trường Quản lý Khách sạn & Du lịch Chaplin của FIU đã được công nhận là một trong những chương trình Quản trị Khách sạn & Du lịch hàng đầu tại Mỹ, với hơn 2.000 sinh viên đại học và sau đại học mỗi năm.

Ứng viên nộp học tại đại học và sau đại học được yêu cầu nộp đơn xin nhập học vào Đại học và làm theo các thủ tục nhập học được nêu trên trang web Tuyển sinh tương lai của mình. Để được chấp thuận nhập học, các ứng viên trước tiên phải đủ điều kiện nhập học vào trường đại học.

Trường được công nhận bởi các tổ chức kiểm định Quốc tế như: Ủy ban các trường Cao đẳng thuộc Hiệp hội các trường Cao đẳng và Trường học miền Nam (SACS) và Ủy ban công nhận cho các Chương trình Quản trị Khách sạn (ACPHA).

Gửi bình luận