School Partners

Drexel University

Là trường Đại học tư thục chuyên về nghiên cứu với ba khuôn viên ở Philadelphia, Sacramento và California. Được thành lập năm 1891 bởi ngài Anthony J. Drexel, một chuyên gia tài chính và nhà từ thiện nổi tiếng.

Năm 2015, hơn 26,000 sinh viên đăng ký với hơn 70 chương trình cử nhân và hơn 100 chương trình Thạc sỹ, Tiến sỹ, và chuyên nghiệp. Chương trình giáo dục Co-op của Drexel là chương trình độc đáo nhất của trường, cho phép sinh viên 18 tháng làm việc toàn thời gian và có lương trong lĩnh vực mà học sinh theo học của bằng cử nhân và bằng cao học trước ngày tốt nghiệp.

Gửi bình luận