Yêu cầu tốt nghiệp

Yêu cầu tốt nghiệp

Broward College Việt Nam cung cấp chương trình Associate in Science (tương đương Cao đẳng ) 2 ngành: Quản trị Kinh Doanh (Business Administration) và Quản trị Du lịch – Khách sạn (Hospitality Management).

Cả 2 ngành học sinh viên đều cần hoàn tất số chuyên giai đoạn chuyên ngành (College) là 22 môn, tổng cộng 64 tín chỉ. Trong đó, 21 môn 3 tín chỉ và 1 môn 1 tín chỉ.

Ngoài ra, sinh viên còn phải học thêm môn bổ sung trước khi vào giai đoạn chuyên ngành (pre-college) bao gồm:

Strategy for Success (3 tín chỉ và bắt buộc cho tất cả sinh viên)

Reading V; Advanced Composition I và Advanced Composition II ( mỗi môn 3 tín chỉ và tùy thuộc vào kết quả thi PERT của sinh viên – xem phần kết quả thi PERT)

Mỗi tín chỉ chuyên ngành và bổ sung (college & pre-college) sinh viên phải đóng 4,200,000 VNĐ/tín chỉ (chưa áp dụng học bổng).

Chương trình học giai đoạn chuyên ngành bao gồm:

General Education: Cơ sở (25 tín chỉ)

Professional Course: Ứng dụng ( 39 tín chỉ)

Chương trình học cụ thể từng ngành cho năm học 2014 như sau: