School Partners

California State University, Monterey Bay

California State University, Monterey Bay (CSUMB) là Đại học Cộng đồng trong hệ thống 23 cơ sở Đại học Bang California, tọa lạc tại Marina và Seaside, tại Monterey County, California. Trường được kiểm định bởi tổ chức Western Association of Schools and Colleges (WASC).

CSUMB được thành lập nam 1994 với chỉ 654 sinh viên. Vào mùa thu năm 2016, trường đã có hơn 6,883 sinh viên Đại học, 544 Thạc sỹ và 163 Giảng viên chính thức.

Gửi bình luận