#BCProud - Chân dung Cựu sinh viên

BCProud: Vương Chí Cường – chuyển tiếp thành công sang Broward College, Florida

📸 Chúc mừng Chí Cường đã phỏng vấn thành công visa du học Mỹ! Đây là lần đầu tiên Cường đi Mỹ cũng như xin visa du học, nhưng bạn đã không gặp nhiều khó khăn nhờ thành tích học tập ổn định 3.0/4.0 và lợi thế học tập 2 năm đầu tại Broward College Vietnam

Sau khi hoàn thành 02 năm ngành Quản trị Kinh Doanh tại đây, Vương Chí Cường sẽ chuyển tiếp sang Broward College Florida để hoàn thành bằng Cử nhân trong 02 năm học còn lại.
Chúc mừng Cường! 🎉

Gửi bình luận