#BCProud - Chân dung Cựu sinh viên

BCProud: Huỳnh Quyết Thắng

Chúc mừng Huỳnh Quyết Thắng đã phỏng vấn thành công visa du học Mỹ để chuyển tiếp sang Đại học Truman State, Hoa Kỳ với học bổng President’s Honorary Scholarship (~50% học phí) để hoàn thành bằng Cử nhân Đại học trong 2 năm tiếp theo. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực trong học tập và hoạt động ngoại khóa của Thắng tại Broward College Vietnam.

Gửi bình luận