#BCProud - Chân dung Cựu sinh viên

BCProud: Đặng Lê Minh Quân

Chúc mừng Minh Quân đã phỏng vấn thành công visa du học Mỹ!
Sau khi hoàn thành 02 năm ngành Quản trị Kinh Doanh tại Broward College Vietnam, Lê Đặng Minh Quân sẽ chuyển tiếp sang Broward College Florida để hoàn thành bằng Cử nhân trong 02 năm học còn lại.
Chúc mừng Minh Quân! 🎉

Gửi bình luận