Broward College (Florida, U.S.A)

Broward College Vietnam tuyển sinh ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH & QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN năm học 2017.

Điều kiện xét tuyển: tốt nghiệp THPT 12 hoặc tương đương & điểm học bạ trên 6.5

Ngày nhận hồ sơ Ngày Khai giảng Hạn chót
Đợt 1: 02/01 – 10/02/2017 13/02/2017 10/02/2017
Đợt 2: 10/02 – 21/04/2017 24/04/2017 21/04/2017
Đợt 3: 21/04 – 07/07/2017 10/07/2017 07/07/2017
Đợt 4: 07/07 – 11/09/2017 11/09/2017 09/09/2017
Đợt 5: 09/09 – 18/11/2017 21/11/2017 18/11/2017