Broward College (Florida, U.S.A)

Broward College Vietnam tuyển sinh ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH & QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN năm học 2018.

Điều kiện xét tuyển: tốt nghiệp THPT 12 hoặc tương đương & điểm học bạ trên 6.5

Ngày nhận hồ sơ Ngày Khai giảng Hạn chót
Đợt 1: 02/01 – 22/01/2018 29/01/2018 22/01/2018
Đợt 2: 22/01 – 16/04/2018 23/04/2018 16/04/2018
Đợt 3: 16/04 – 26/06/2018 09/07/2018 26/06/2018
Đợt 4: 26/06 – 03/09/2018 10/09/2018 03/09/2018
Đợt 5: 03/09 – 12/11/2018 19/11/2018 12/11/2018