Chương trình 2+2 là gì?

Chương trình 2+2 – Giải pháp tài chính Du học tối ưu. 

Broward College cung cấp mô hình học tập linh hoạt và tiết kiệm chi phí – chương trình 2+2. Với bằng cấp được kiểm định và công nhận Quốc tế, rất nhiều sinh viên Broward College sau 02 năm học tại Việt Nam đã dễ dàng chuyển tiếp du học 02 năm cuối sang các trường Đại học danh tiếng tại Hoa Kỳ, Úc, Canada… và có cơ hội làm việc ở nhiều quốc gia trên thế giới. Xem thêm tại: Cựu sinh viên Broward College Vietnam.

1. Chương trình 2+2 là gì?

02 năm tại Broward College Vietnam + 02 năm cuối chuyển tiếp Đại học tại Hoa Kỳ, Úc, Canada… = 04 năm nhận bằng Cử nhân Quốc tế
  • Sinh viên Broward College học tại Việt Nam với tài liệu học tập, bảng điểm, chương trình như sinh viên tại Broward College – Hoa Kỳ
  • Sinh viên Broward College Vietnam sau khi hoàn tất 02 năm đầu đại cương tại Việt Nam sẽ nhận bằng Associate of Science do Broward College (Florida, Hoa Kỳ) cấp.
  • Với bằng Associate of Science do Broward College cấp, sinh viên có thể chuyển tiếp dễ dàng 2 năm cuối sang các trường đại học danh tiếng tại Hoa Kỳ, Úc, Canada…
  • Sinh viên tốt nghiệp Broward College khi chuyển tiếp Đại học tại Mỹ sẽ có nhiều cơ hội nhận học bổng và tăng khả năng được cấp Visa Mỹ nhờ uy tín và chất lượng đào tạo của trường.
  • Hệ thống 30 trường Đại học liên kết chuyển tiếp tại Hoa Kỳ và Úc chấp nhận ngay sinh viên Broward College với khả năng đạt học bổng cao.

2.Bảng ước tính chi phí Chương trình 2+2 so với chi phí Du học trực tiếp tại Hoa Kỳ trong 4 năm bậc Đại học.

SO SÁNH CHI PHÍ 02 năm đầu đại cương bậc Đại học Chuyển tiếp 2 năm cuối bậc Đại học tại Mỹ
  Broward College Vietnam Du học trực tiếp tại Mỹ
Thi SAT* 0 $57  
Chương trình tiếng Anh học thuật (phụ thuộc vào trình độ tiếng Anh của sinh viên) $2,000 – $4,500 $8,000 – $10,000  
Chương trình chuyên ngành $12,000 $35,000 – $40,000 $35,000 – $40,000
Chi phí sinh hoạt (ăn uống, thuê nhà,…) $8,000 – $10,000 $25,000 -$30,000 $25,000 -$30,000
Chi phí khác (vé máy bay, bảo hiểm,…) $1,500  – $3,000 $5,000 – $8,000 $5000 – $8000
 Tổng chi phí $23,500 – $29,500 $73,057 – $88,057 $65,000 – $78,000

*SAT là kỳ thi bắt buộc cho việc đăng ký học Chương trình Cử nhân tại Hoa Kỳ.

Tổng chi phí lấy bằng cử nhân ước tính chỉ bằng 1/3 so với chi phí du học tự túc thông thường.

2 năm học tại Broward College Việt Nam tiết kiệm 68% chi phí 2 năm đầu Đại học Mỹ (trường công)